Glika Bībele 8. izdevums (Latvian Glück 8th Edition) - Olive Tree Bible Software

Get Back Into the Bible with Savings Up to 85%!

Glika Bībele 8. izdevums (Latvian Glück 8th Edition)

For the Olive Tree Bible App

Glika Bībele 8. izdevums (Latvian Glück 8th Edition)
List Price:
Free
Add to Wish List
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Resource Guide
  • Cross References
  • Linked Verses

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Glika Bībele 8. izdevums (Latvian Glück 8th Edition)

For the Olive Tree Bible App

Title: Glika Bībele 8. izdevums (Latvian Glück 8th Edition)
Publisher: Latvijas Bībeles Savienība
Author: Johann Ernst Glück

Description

Šī elektroniskā versija radusies digitalizējot Johana Ernsta Glika tulkoto Bībeli. Bībele piedzīvojusi vairākas revīzijas un uzlabojumus līdz pat 7. izdevumam, kas publicēta 1898 gadā. Šajā Bībeles tekstā vecā Latviešu druka pārvērsta šodienas rakstā. Process nav bijis burts-burtā, bet vairāki vecvārdi pārvērsti valodā kāda tiek izmantota šodien.

Piemēram: akmins -> akmens. Vairākiem vecvārdiem iekavās norādīta nozīmē. Teikuma uzbūve nav mainīta. Ietver sevī piezīmes no Glika pirmās Bībeles izdevuma.

Johann Ernst Glück was the first person to translate the Bible into the Latvian language in 1694. It has been updated several times over the years, with the most recent being the 7th edition in 1898. This 8th edition of the Bible replaces words currently not in use in Latvian language, while other antiquated words are given further explanation via parentheses. Neither the statements nor structure of the 7th edition has been altered. This edition includes the original footnotes from the 1st edition.

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate